top of page

Vem på teknikavdelningen vill du komma i kontakt med?

Anders Larsson

Elektriker, tekniker gassläcksanläggning, släcksystem fordon, larm

Certifierad utrymningsstrateg

070-201 95 19

anders.larsson@haldotesch.se

Region: Hela Sverige

Christian Järvinen

Montör & tekniker släcksystem fordon, Fogmaker, Forrex®
Tekniker gassläckanläggning, larm

070-375 70 25

christian.jarvinen@haldotesch.se

Region: Hela Sverige

Claes Fridenholst

Certifierad Brandprojektör
Produktansvarig rökluckor

072-853 18 06

claes.fridenholst@haldotesch.se

Region: Hela Sverige

John Larsen

Servicetekniker och montör Ansulex
R-102, släcksystem för kök

070-744 05 38

john.larsen@haldotesch.se

Region: Hela Sverige

Stefan Dannefalk

Försäljningschef

Certifierad utrymningsstrateg

073-852 18 65

stefan.dannefalk@haldotesch.se

Region: Hela Sverige

bottom of page