top of page
brandskydd brf 2_edited.jpg

Brandskydd bostadsrättsförening

Är du ansvarig för Brandskyddet i er Bostadsrättsförening?

Om du sitter i styrelsen i en Bostadsrättsförening så ansvarar du för att det finns ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för fastigheten. Alla i er styrelse är ansvariga för detta.

Tjänstens omfattning

Innehåll av tjänsten Brandskydd bostadsrättsförening:

  • Inventering av fastigheten inkl. åtgärdsförslag

  • Upprättande av SBA-dokumentation inkl. installationslistor i BUS

  • Genomgång med brandskyddansvarig

  • Mailavisering inför egenkontroll, kvartalsvis samt mailavisering vid eventuella brister

  • Årlig egenkontroll tillsammans med brandskyddsansvarig

  • Årlig revision av fastighetens SBA dokumentation

brandskydd brf 2

Tjänsten Brandskydd bostadsrättsförening

Jag vill veta mer om

Tack för ditt meddelande!

Byggnadstekniskt brandskydd

Brandtätning, branddörrar & rökluckor (brandgasventilatorer)

Ett flerbostadshus är indelat i olika utrymmen som kallas brandceller. Mellan dessa ska en brand inte kunna sprida sig vidare inom en viss tid.

​Dörrarna mellan olika brandceller kallas branddörrar och är specialgjorda för att stå emot brand. Det är oftast dessa dörrar som vetter mot trapphuset. För att förhindra brandspridning är det viktigt att dessa hålls stängda. Det är därför dörrar till vind och källare ofta är försedda med dörrstängare.

​Genomföringar där VVS, bredband och el-kablage dragits genom brandcellsgränser måste brandtätas för att inte riskera brand- och rökspridning genom dessa öppningar.

​Fungerande brandgasventilation är en annan väldig viktig del i det byggnadstekniska brandskyddet, där rökluckor i den övre delen av fasaden eller i taket evakuerar rök, sänker temperaturer, minskar rökskador, förhindrar brandspridning samt underlättar en släckinsats för Räddningstjänsten.

brandskydd brf 2

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page