Brandfilt


Brandfilt används vid mindre bränder samt brand i kläder. Lämpliga användningsområden är t.ex kök, laboratorier och vårdinrättningar.

​Brandfilten är tillverkad av två lager tät glasfiberväv med ett brandhärdigt PVC-skikt emellan. Godkänd enligt BS EN 1869:1997.

​Den levereras i ”Slim pack” -behållare, som tar liten plats och passar i alla miljöer.

​Brandfilten är försedd med stroppar, som används dels för att dra filten ur behållaren och dels för att hålla filten i så att man skyddar händerna vid släckning.

​Enkel och tydlig bruksanvisning finns på behållarens framsida.

Läs mer »

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra produkter!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se