Brandgasventilatorer/rökluckor


Brandgasventilatorer eller rökluckor som man vardagligt säger har som syfte att:

  • Minska brandgas- och värmepåverkan i brandområdet och underlätta utrymning för människor i byggnaden
  • Genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten i byggnaden har räddningspersonalen större chans att göra en snabb insats
  • Hindra eller begränsa brand- eller brandgasspridning till angränsande utrymmen i byggnaden
  • Branden kan snabbare lokaliseras
  • Säkerheten ökar
  • Livräddning underlättas

Hald & Tesch Brand ab levererar och monterar nya rökluckor, funktionskontrollerar, renoverar utför service och underhåll på samtliga typer av rökluckor. Rökluckorna vi levererar kan givetvis även fås som CE-märkta

Frågor angående Brandgasventilatorer?

Om du har frågor angående brandgasventilatorer/rökluckor kontakta gärna vår projektansvarige Daniel Karlsson på telefon 070-602 54 37 alternativt via e-post daniel.karlsson@haldotesch.se.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra produkter!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se

Brandgasventilator med isolerat plåtlock


Modern uppåtgående brandventilator med isolerat plåtlock.
Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montering på tak.

Läs mer»

Brandgasventilator med ljusgenomsläppligt ljus


Modern uppåtgående brandventilator med ljusgenomsläppligt bågformat lock. Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montering på tak.

Läs mer»

Brandgasventilator med 2-skikts acrylkupol


Modern uppåtgående brandventilator med ett kupollock.
Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montering på tak.

Läs mer»