Brandsläckare


Brandsläckare Pulver

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt, det mest mångsidiga släckmedlet och som är mest kostnadseffektivt. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper.

Brandsläckare Skum

Filmbildande miljöskum släcker dels genom att kyla det brinnande ämnet dels genom att det flyter ut över brandhärden och kväver elden.

Brandsläckare Koldioxid

Koldioxidsläckare passar sig väl vid släckning av elektronisk utrustning som datorer, laboratorier och restaurangkök.

Koldioxiden kväver elden genom att skilja den från luften. Koldioxiden är giftfri och förflyktigas snabbt utan att efterlämna spår som luft och väta.

Ring eller maila oss om du vill veta mer om våra produkter!

08-5066 8000

hk@haldotesch.se

Nu-Swift Pulversläckare


har 20 års hållbarhet och är undantagen verkstadsgenomgång vid 10 års ålder.

​Vi lämnar 20 års garanti mot material- och fabrikationsfel på Nu-Swift extreme-släckarna. Denna garanti gäller även läckage, dvs i det fall då släckaren tappar trycket utan att utlösningsmembranet punkteras.

Läs mer»

Premium Pulversläckare


ger användaren goda förutsättningar att klara ett brandtillbud.

​Släckarna är godkända för användning i hem och bostad, på fordon och inom industrin.

Pulversläckare har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektiva.

Läs mer»

Eco care Skumsläckare


är framtagen med en ny typ av tillsats som är skonsam för miljön.

Eco care skumsläckare ingår i vårt återvinningssystem.

Läs mer»

​Koldioxidsläckare KS 5 SE


passar sig väl vid släckning av elektronisk utrustning som datorer, laboratorier och restaurangkök.

Koldioxiden kväver elden genom att skilja den från luften. Koldioxiden är giftfri och förflyktigas snabbt utan att efterlämna spår som luft och väta.

Läs mer»

Meddelande


Vi vill påminna om Prestos meddelande daterat 2013-11-14 angående återtagande och utbyte av  Pulversläckare Presto PG6 och Presto P6GS med behållare tillverkad 07/2011 eller 08/2011.

Läs mer »