top of page
Bild på en röklucka från ett tak.png

Rökluckor 

Vi levererar och monterar nya rökluckor, utför funktionskontroll, renoverar och utför kontroll och underhåll på samtliga typer av rökluckor.   

Allt arbete görs med egen anställd personal som även alla är certifierade av
SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag). 

Svebra-Medlem_Logotyp_high-res (002).jpg

Våra olika tjänster

Innehåll av tjänsten Brandgasventilatorer/rökluckor:

  • Leverans och montering 

  • Kontroll och underhåll 
     

Rökluckorna vi levererar kan ni givetvis även få som CE-märkta enligt EN-12101-2. Vi är rikstäckande och utför kontroll och underhåll enligt SVEBRAs riktlinjer för kontroll och underhåll av brandgasventilation.


Allt arbete görs med egen anställd personal som även alla är certifierade av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag). 

 

Du kan läsa mer här >>

Rökluckor stad

Tjänsten Rökluckor

Jag vill veta mer om

Tack för ditt meddelande!

Vad är en röklucka?

En röklucka är en byggnadsteknisk installation som i händelse av brand ska ventilera ut de heta och farliga brandgaserna. Syftet med brandgasventilation är att underlätta en insats samt utrymning, minska rökspridningen inom byggnaden och minska brandpåverkan på bärande och avskiljande byggnadsdelar. 

Rökluckan är normalt placerad på taket men kan även sitta i fasaden eller som en marklucka. Det finns olika öppningsfunktioner så som manuellt med manöverdon, eller automatiskt med smältsäkringar eller att brandlarmet öppnar rökluckan.

En röklucka är räddningstjänstens verktyg vid en insats och vid byte eller nyinstallation kan med fördel en motoriserad röklucka monteras vilket ger räddningstjänsten möjlighet att kontrollera öppningen för brandgasventilering.

Vi kan hjälpa er med att ta fram rökluckor som passar er kravbild och behov.

Hur ofta ska en röklucka kontrolleras?

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska så gäller det för ägare av en fastighet att se till att regler upprättas och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls väl. För att upprätthålla funktion i händelse av brand så utförs kontroll och underhåll av rökluckan årligen om inte tillverkarens anvisningar säger något annat.

Våra certifierade tekniker erbjuder professionellt underhåll av era rökluckor samt avprovning av automatiska funktioner och även samordnad provning av andra styrningar så som t.ex. brandlarmet. 

Brandgasventilatorer/rökluckor

Maximera säkerheten med rökluckor för effektiv ventilation
 

Utforska vårt sortiment av rökluckor för optimalt brandskydd och ventilation. Våra rökluckor är designade med avancerad teknik och högkvalitativa material för att säkerställa pålitlighet och funktion i händelse av brand. Genom att använda rätt produkt på rätt plats så säkerställer vi att rökluckorna fungerar när dom ska och underlättar för räddningstjänsten men kan också bidra till restvärdesräddning.

 

Våra rökluckor är perfekta för olika byggnader, inklusive kommersiella fastigheter, industrianläggningar och bostäder. Vi erbjuder rökluckor i olika storlekar och med olika funktioner för att passa dina behov och överensstämma med lokala regler och föreskrifter. 

montage-roklucka.jpg

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page