top of page
_Z9A5975.JPG

Utbildningsplan SBA

Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relationen mellan människor. En medveten personal är en av hörnstenarna för att säkerheten skall fungera på er arbetsplats. En god beredskap minskar rädslan för att gör fel. I Slutändan handlar allt om att rädda liv.

Med en utbildningsplan täcker vi upp att er personal får relevant utbildning i brandövning, utrymning och Första hjälpen.

Tjänstens omfattning

Innehåll av tjänsten Utbildningsplan SBA

Med en utbildningsplan – SBA så får ni som företag full kontroll på när det är dags att boka in respektive kurs. Vår utbildningskoordinator är ansvarig att kontakta er när det är dags och föreslår kursdatum. Vi har koll åt er och ni kan fokusera på annat. En väldigt uppskattad tjänst. Våra utbildare skräddarsyr även kurserna efter er verksamhet.

Vi erbjuder kvalitativa utbildningar inom brand, utrymning, HLR och Första hjälpen. Vi strävar efter att utbilda våra kunder i hur de bör agera vid ett brandtillbud eller en krissituation. Kunden och deltagarna är alltid i fokus och våra utbildningar bygger till stor del på erfarenheter från deltagare och verksamhet som sedan blir till diskussionsunderlag under kursen gång.

Tjänsten Utbildningsplan SBA

Tack för ditt meddelande!

Jag vill veta mer om

Är ert företag kvalitetscertifierade?

Enligt ISO 14001, ISO 9001 och följer arbetsmiljöverkets riktlinjer?

ISO 14001

I ISO 14001 finns det också krav på en grundläggande utbildning i det dagliga miljöarbetet, men här ställs det också krav på övningar i nödlägesberedskap.

Läs mer om våra övriga tjänster samt följ oss på LinkedIn för nyheter och övrig information.

bottom of page