top of page

fre 12 apr.

|

Zoom

Webb-kurs SBA-ansvarig små-medelstora verksamheter

För dig som arbetar på ett mindre eller medelstort företag och är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Anmälan är stängd
Se andra kurser
Webb-kurs SBA-ansvarig små-medelstora verksamheter
Webb-kurs SBA-ansvarig små-medelstora verksamheter

Tid och plats

12 apr. 2024 09:00 – 11:30

Zoom

Om evenemanget

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. 

Syfte med kursen:

Efter utbildning så skall man som SBA-ansvarig ha en kunskap om hur det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera och drivas. Vilken lagstiftning som är gällande för brand och utrymningssäkerhet på er arbetsplats.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande brandkunskap
  • Gällande lagar och föreskrifter
  • Byggnadstekniskt brandskydd, BBR och verksamhetsklassers inverkan på brandskydd
  • Arbetsgivarens ansvar för brandskydd och utrymning
  • Försäkringskravens påverkan på brandskyddet
  • Utrymningsberedskap och organisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och det förebyggande arbetet
  • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
  • Tillsyn
  • Räddningstjänstens roll och insatstid

Målgrupp

För dig som arbetar på ett mindre eller medelstort företag och är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Omfattning

2,5 timmar.

Dela detta evenemang

bottom of page