top of page

ons 26 juni

|

Zoom

Webb-kurs Brandskyddsansvarig

För dig som är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Webb-kurs Brandskyddsansvarig
Webb-kurs Brandskyddsansvarig

Tid och plats

26 juni 2024 09:00 – 15:00

Zoom

Om evenemanget

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och även ha en utsedd Brandskyddsansvarig. 

Vi följer SVEBRAS riktlinjer och denna kurs är skapad efter SVEBRAS norm Krav på utbildning Brandskyddsansvarig.

Syfte med kursen:

Efter utbildning så skall man som Brandskyddsansvarig ha en kunskap om hur det systematiska brandskyddsarbetet skall fungera och drivas. Vilken lagstiftning som är gällande för brand och utrymningssäkerhet på er arbetsplats.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande brandkunskap
 • Gällande lagar och föreskrifter
 • Byggnadstekniskt brandskydd, BBR och verksamhetsklassers inverkan på brandskydd
 • Arbetsgivarens ansvar för brandskydd och utrymning
 • Försäkringskravens påverkan på brandskyddet
 • Specifika krav för brandlarm, sprinkler, brandceller och andra byggnadstekniska installationer
 • Utrymningsberedskap och organisation
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och det förebyggande arbetet
 • Genomgång kring praktisk brandskyddsrond (BUS-kunder)
 • Tillsyn
 • Räddningstjänstens roll och insatstid

Målgrupp

För dig som är eller skall bli utsedd till Brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

Omfattning

6 timmar.

Dela detta evenemang

bottom of page