Marknadens mest användarvänliga SBA-system

Med vårt Brand-och utrymningssystem BUS (SBA) har du som kund fullständig kontroll och översyn över ert systematiska brandskyddsarbete.

  • Du hanterar enkelt egenkontroller av brandskyddsinstallationer genom att utföra egenkontroll via mobil, surfplatta eller dator.
  • Tydliga varningssignaler påvisar att det är dags att genomföra egenkontroll, service och utbildning.
  • Det är enkelt att själv komplettera och/eller ta bort installationer.

Hela ert systematiska brandskyddsarbete finns samlat på ett och samma ställe. Enkelt och smidigt. Eller som vi önskar kalla det BUS-enkelt!

Egenkontroll av brandskydd

Egenkontroll
I BUS registrerar du enkelt dina brandskyddsinstallationer och utför dina egenkontroller.
Du väljer själv periodicitet och systemet varnar när det är dags att utföra egenkontroll. Samtliga utförda egenkontroller sparas i systemet.

​​Avisering
Du får e-post om status på utförd egenkontroll, vid brist, om tillbudsrapport har skapats, om årlig revision har utförts etc.

​​Utbildningsplan
I BUS registrerar du företagets utbildningsplan och systemet hanterar per automatik kommande utbildningar. Du får full koll på att all personal utbildas och deltagarlistor dokumenteras i BUS. Smidigt och enkelt!

​​Service/underhåll av brandskydd
Du får full koll på serviceintervall på ert brandskydd. Servicerapporter sparas i systemet.

​​Ansvarsfördelning
I BUS får ni full koll på ansvarsfördelningen för ert systematiska brandskyddsarbete på ert företag.


Kontakta oss om du vill veta mer kring systematiskt brandskyddsarbete, SBA eller kring vårt SBA-system BUS

Ring oss på 08-5066 8000, mejla oss på hk@haldotesch.se eller använd kontaktformulär nedan.